LANGUAGES

Ürünler

Yüksek Yapı Tipi Ledli Uçak İkaz Lambası


Günümüzde hızla değişen yeni yapılanma ve buna bağlı ortaya çıkan yüksek yapılar, binalar, hem inşaat aşamasında yüksek vinçler için hem de sonrasında ortaya çıkan binalar için, uçak ikaz lambalarının kullanılmasını zorunlu kılmaya başlamıştır.

Özellikle havaalanı uçus koridoru dahilinde en fazla yükseklikteki yapılarda uyarı lambası zorunlu hale gelmiştir.  Wetra  CE sertifikalı LEDli uçak ikaz lambaları ile bu alanda da müşterilerine özel ve uygun çözümler sunmaktadır.
 

Uluslararası standartlar / yönetmelikler konusunda belirleyici kurum ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı)'dır. ICAO Annex 14 bolümünde hangi tür yapılarda, kaç metre yükseklikten itibaren hangi tip uçak ikaz lambası kullanılması gerektiğinden bahseder. Binanın yüksekliğine göre düşük yoğunluklu uçak ikaz lambası, orta yoğunluklu uçak ikaz lambası, yüksek yoğunluklu uçak ikaz lambası gerekmektedir.

 

Türkiye'deki uçak ikaz lambası kullanımına dair yönetmelik / mevzuattan bahsetmek gerekirse, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM ) havacılık belirttiği standartlar vardır ki bunlar ICAO Annex 14 ile aynıdır. Bundan başka, belediyelerin imar yönetmeliklerinde yüksek yapılarda uyarı lambası / ışığı kullanılması konusunda yönetmelikler bulunmaktadır.


Örneğin; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin imar yönetmeliğine göre yüksekliği 60 metreyi aşan yapıların çatılarına yüksek yapı uyarı ışığı konulması zorunludur.


Yüksek yapıların tanımı ise şu şekildedir:

 

Yüksek yapı, genel olarak yakın ve uzak çevresini, fiziksel çevre, kent dokusu ve her türlü kentsel altyapı yönünden etkileyen bir yapı (bina) türüdür. Son kat tavan döşeme kotu 30.80 metreyi ve/veya bodrum kat dahil olmak üzere toplam kat adedi 13'ü aşan (13 kat hariç) yapılar “Yüksek Yapı” olarak kabul edilir.